Achizitii SEAP/SICAP

Informam institutiile publice care doresc sa achizitioneze bunuri sau servicii din magazinul homepc.ro ca o pot face si prin intermediul platformei SEAP (SICAP e-licitatie). Site-ul oficial al Sistemului Electronic de Achizitii Publice SEAP este http://sicap-prod.e-licitatie.ro. Ne gasiti in SEAP fie cautand dupa numele societatii noastre, SC TELEAGA BROD CONF SRL, fie dupa CUI/CIF: RO5031750.


Alternativ platformei SEAP, in situatiile descrise mai jos, achizitiile publice se pot face si prin procedura reglementata de Hotararea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018, art. 38, ce statueaza ca:

“Alineatele (2) - (5) ale articolului 49 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul achizitiei directe, entitatea contractanta are obligatia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt intr-o sectiune dedicata a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, insotita de descrierea produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate.

(3) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul in care valoarea estimata a achizitiei este mai mica de:

a) 100.000 lei pentru produse si servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrari, entitatea contractanta poate achizitiona direct, fara a utiliza catalogul electronic sau anuntul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidati;

b) 70.000 de lei, entitatea contractanta poate achizitiona direct pe baza unei singure oferte;

c) 4.500 lei, entitatea contractanta are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara acceptarea prealabila a unei oferte.

(4) Daca, in urma consultarii prevazute la alin. (3) lit. a), entitatea contractanta primeste doar o oferta valabila din punctul de vedere al cerintelor solicitate, achizitia poate fi realizata.”


Toate produsele comercializate de catre magazinul homepc.ro sunt disponibile pentru achizitie publica si prin platforma SEAP. Pentru a demara procesul de achizitie prin SEAP faceti comanda pe site cu specificatie "Achizitie SEAP"  sau ne puteti trimite lista produselor pe care doriti sa le achizitionati la adresa de email kraftdeleromania@gmail.com, urmand sa o verificam si sa va contactam pentru confirmarea specificatiilor si cantitatilor produselor comandate. Indata ce produsele devin disponibile in catalogul electronic SEAP, va vom anunta pentru a putea incepe procedura de achizitie publica electronica. Dupa initierea achizitiei si acceptarea comenzii, va vom emite factura fiscala cu cont de trezorerie si vom proceda la livrarea produselor la adresa specificata in comanda. Pentru orice detalii referitoare la achizitia prin SEAP, ne puteti contacta la datele noastre de contact.


[Acest document a fost intocmit la data 01 nov. 2019]