1. AERUL COMPRIMAT

Dacă dorim să eliminăm pierderile însemnate din producerea de aer comprimat și să punem la punct un sistem optim în ceea ce privește consumul de energie, trebuie să analizăm în detaliu următoarele trei probleme majore: - producerea de aer comprimat,

  • distribuirea aerului comprimat și
  • utilizarea aerului comprimat,

în așa fel încât să atragem atenția în primul rând asupra aspectelor energetice.

Înainte de a dezbate în detaliu aceste probleme, să definim însă aerul comprimat.

Aerul comprimat în sine nu este una din formele energiei, ci un agent utilizat pe scară largă pentru transmiterea energiei. Toate intervențiile legate de producerea, distribuirea și utilizarea aerului comprimat au un efect direct asupra consumului de energie. Specialiștii în energetică trebuie totuși să trateze aerul comprimat ca o formă de energie, dat fiind că de fiecare dată când se elimină o cauză a pierderilor de aer comprimat, acest fapt duce implicit la reducerea consumului de energie. La ora actuală, aerul comprimat este unul dintre sistemele de deservire cele mai răspândite și cu aplicații dintre cele mai diverse. Producția industrială modernă automatizată nici nu poate fi concepută fără acesta și, în ciuda faptului că aerul comprimat este unul dintre modalitățile cele mai nerentabile de utilizare a energiei, domeniul său de aplicare se lărgește din ce în ce mai mult și în țara noastră. Randamentul de 24-30% al sistemelor de aer comprimat, precum și faptul că acestea utilizează energia electrică, produsă tot prin randament scăzut, sunt argumente care susțin afirmația anterioară.

Datorită numeroaselor avantaje legate de distribuirea și utilizarea sa, precum și în lipsa unei alternative corespunzătoare, nu poate fi deocamdată vorba de înlocuirea sa cu alte sisteme, deși în anumite domenii și aplicații restrânse, întrebuințarea sistemelor de frecvență mare, respectiv hidraulice, este mai rentabilă și cu un consum mai mic de energie .

Tocmai de aceea, specialiștii trebuie să fie foarte atenți la faptul că sistemul lor de aer comprimat trebuie să asigure, prin utilizarea cât mai redusă a energiei, aerul în cantitatea, la presiunea și cu calitatea necesare.Comentarii