4.3 PIERDERILE DE PRESIUNE DIN RETEA

Trecând prin reţea, presiunea aerului comprimat scade ca urmare a rezistenţei. Însă nu doar elementele din reţea au rezistenţă, ci şi conductele. De aceea, pentru ca rezistenţa conductei să nu ducă la mărirea în continuare a rezistenţei relativ mare a elementelor din reţea, energeticienii au stabilit nişte norme foarte severe. Într-o reţea optimă de aer comprimat valoarea scăderii presiunii apărute în conducte nu poate depăşi următoarele (Figura 20. 2-3-4):


- Conducta magistrală: 0,01 bari
- Conducta de distribuţie: 0,03 bari
- Branşament: 0,03 bari


În cazul reţelelor dimensionate corespunzător, scăderile de presiune pot fi uşor respectate.
Doar în condiţiile acestor valori scăzute este sigur că scăderea maximă a presiunii în toată reţeaua de aer comprimat nu depăşeşte 1,0 bari.
Prin utilizarea valorilor date în capitolul 4.1.2, scăderea presiunii întregului sistem arată astfel :


Uscătoare de aer si filtre: 0,10 bari
Conducte: 0,07 bari
Elemente de reţea: 0,80 bari
-------------
Scădere de presiune totală: 0,97 bari


Raportat la 1000 m³ aer comprimat produs, scăderea de presiune de 0,1 bari = 0,8 kWh energi. Tocmai de aceea este foarte importantă descoperirea pierderilor şi diminuarea scăderilor de presiune apărute pe
reţele şi elementele sale.
Comentarii