4.1 REZERVOARELE DE AER COMPRIMAT

Mașinile și uneltele acționate cu aer comprimat necesită pentru funcționare ireproșabilă un debit de aer continuu, care se realizează prin utilizarea unui rezervor de aer comprimat corect dimensionat. Rezervoarele pot fi grunduite, lăcuite sau zincate interior și exterior, în execuție verticală sau orizontala.

Figura 18. Rezervor vertical de aer comprimat

Ele îndeplinesc următoarele sarcini:

  • Stocare de aer comprimat

Compresorul creează în rezervor un volum de stocare, care compensează în rețea variațiile consumului de aer comprimat și, prin aceasta, frecvența de comutare a compresorului.

  • Amortizarea pulsației

Compresoarele refulante produc un flux pulsativ de aer comprimat, care se amortizează prin volumul rezervorului.

  • Separarea condensului

Prin răcirea aerului comprimat, pe peretele rezervorului se formează condens, care se adună în partea inferioară a rezervorului, de unde se poate evacua fără probleme.

Frecvența de cuplare a compresorului depinde de mărimea respectivă a electromotorului (vezi tabelul din figura 19).

Putere nominală kW

Frecvența orară permisă de cuplare a motorului

7,5

20

11 până la 55

8 până la 6

75 până la 160

4

200 până la 450

3

Figura19. Frecvența de cuplare a compresoarelor în funcție de mărimea motorului de acționare

1. Calculul dimensiunii rezervorului

O valoare ajutătoare pentru determinarea mărimii compresorului furnizează formula de mai jos. La instalații multiple ea se referă la compresorul de sarcinăde vârf:

unde:

V = volumul rezervorului de aer comprimat în m3

Volef = debitul volumetric in m3/oră (DIN 1945)

Un rezervor standard de aer comprimat exact la aceasta dimensiune nu există. De aceea se alege unul de dimensiunea cea mai apropiată posibil, mai mic sau mai mare. Pentru exemplul de mai sus ar veni în discuție un rezervor de 3000 l sau de 4000 l.

  • Prevederile legale pentru rezervoare de aer comprimat sunt:

Decretul 6 la legea siguranței aparatelor din 25.06.1992;

Decretul pentru recipientele de presiune di 25.06.1992. Recipientele sub presiune, începând de la un produs al presiunii - capacității de la 200, la punere în funcțiune trebuie supuse verificării de prima dată; recipientele de presiune, începând de la un produs al presiunii - capacității de la 1000 în sus trebuie supuse suplimentar la verificări periodice de către specialiști (de ex. TOV).

Comentarii