3.4 CALITATEA AERULUI SI CONSUMATORII

Calitatea aerului comprimat ajuns la consumatori are două componente: calitatea aerului produs de către compresor și modificarea acestuia în timpul tratării și distribuției. În cazul unor anumite compresoare, sarcina de tratare constă în asigurarea calității corespunzătoare a aerului.

La un grup important de consumatori, în aerul comprimat trebuie introdus lubrifiant la locul de ieșire. Acest lucru este obligatoriu pentru o utilizare rentabilă și sigură a elementului pneumatic sau uneltei pneumatice. Ungerea proastă duce la creșterea uzurii părților care se freacă, determină scăderea randamentului și defectarea lor înainte de termen, ceea ce atrage după sine creșterea cheltuielilor de întreținere (Fig.13). Date fiind aceste aspecte, lubrifierea corespunzătoare este deosebit de importantă. În majoritatea cazurilor de rețele de aer comprimat din țară, trebuie să se insiste pentru unităților tradiționale de tratare a aerului (Fig.23.5,6), a filtrului de aer și a ungătorului de linie. Chiar și când ele există, nu se acordă suficientă atenție completării sistematice a ungătorului de linie.

Tehnica aerului comprimat utilizează pentru lubrifierea uneltelor sisteme din ce în ce mai moderne. În fig.14 se poate vedea imaginea unui ungător de linie. Acest dispozitiv se montează pe ramificația către un grup de consumatori, sau direct pe conducta principală de aer comprimat. La ora actuală se utilizează pe scară largă și aparate de pulverizare a ceții de ulei, care transmite uleiul în aerul comprimat sub forma unei cețe atât de fine, încât în cursul înaintării prin conductă, el nu se separă și, ajungând la consumator, realizează lubrifierea acestuia. Aparatul de pulverizat ceața de ulei cu cea mai mare capacitate este potrivit pentru tratarea aerului comprimat de 900 m3/oră. Această soluție are numeroase avantaje față de producerea tradițională a aerului, astfel:

Figura nr.13. Efectul lubrifierii asupra parametrilor uneltelor pneumatice

  • scade cantitatea de ulei utilizat pentru ungerea utilajelor, deoarece în cazul aceluiași număr de unelte, aparatul de pulverizat ceața de ulei asigură un efect corespunzător de ungere chiar și cu 10 % din consumul de ulei al sistemului clasic,

  • scade poluarea, deoarece conținutul de ulei din aerul evacuat de consumatori reprezintă doar 5 % din cel al sistemelor clasice
  • scade necesitatea întreținerii consumatorilor și crește siguranța lor de funcționare ca urmare a lubrifierii sigure și de mare randament,
  • rezervorul mare de ulei asigură perioade de completare la 6 luni,
  • nu există căderi de presiune în instalație, care față de sistemele clasice face posibilă economisirea energiei corespunzătoare la 0,8 bari
  • duce la scăderea cu cel puțin 25% a pierderilor cantitative apărute în rețea, deoarece multe racorduri cu filet, cu risc potențial de scurgere, specifice sistemelor clasice de tratare a aerului, pot fi eliminate din rețeaua de aer comprimat.

După cum reiese și din aspectele tratate anterior, este evident că energia necesară pentru producerea aerului comprimat este în strânsă legătură cu problemele de calitate. Nu este indiferent ce soluție se alege pentru îndeplinirea sarcinilor date, respectiv pentru satisfacerea cerințelor consumatorilor.

Figura 14. Ungător de linie

Comentarii