2. SISTEMUL DE AER COMPRIMAT

Producerea, distribuirea și utilizarea aerului comprimat trebuie privite, din toate punctele de vedere, ca un sistem unitar. În evaluarea sistemului nu este voie să se omită nici mediul.

Modificarea internă a sistemului de aer comprimat, precum și orice fel de intervenție venită din exterior, are efect atât asupra ieșirii cât și asupra intrării, influențând astfel întreg randamentul sistemului.

Privind prin prisma sistemului, noi producem aer comprimat și căldură utilizând energie electrică și aer atmosferic.

specialiștii acordă cea mai mare atenție compresorului și cea mai mică atenție rețelei și consumului. Având în vedere starea rețelelor de aer comprimat din țară, se recomandă luarea următoarelor măsuri, cu ajutorul cărora consumul de energie al sistemelor de aer comprimat poate fi redus considerabil:

  • reducerea pierderilor pe rețea la 5%
  • reducerea pierderilor de presiune în rețea la 1,0 bar

- rezolvarea problemelor de calitate a aerului comprimat

- reducerea pierderilor de presiune în rețea la 1,0 bar

- rezolvarea problemelor de calitate a aerului comprimat

- reducerea necesarului de energie pentru producerea unității de aer comprimat.

Acestea sunt problemele cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită când se verifică sistemul în vederea descoperirii pierderilor. Totodată, trebuie să renunțăm la acea practică conform căreia evidențierea pierderilor din sistemele de aer comprimat se realizează exclusiv prin măsurarea puterii electrice, și care folosește în calcule datele nominale ale compresorului. Aceasta vine în contradicție cu principiul de sistem unitar. Ea nu ține cont de valoarea reală a ieșirii, de pierderile din distribuire și consum, și, prin omiterea verificării celor trei parametri - presiune, debit, calitate - parametri care servesc ca bază pentru formarea sistemului optim - duce la concluzii greșite.

Formarea unei imagini comparabile cu cea a unui sistem energetic poate duce la reducerea consumului de energie pentru producerea aerului comprimat, deziderat permanent în raționalizarea energiei.
Comentarii