Compresoare cu piston cu mişcare de translaţie a pistonului

Un compresor monocilindru (fig. 4.1) are ca parte principală un cilindru 1 prevăzut cu un sistem de răcire cu aer (cu aripioare de răcire) sau cu apă (cu cămaşă de apă). În cilindru se montează pistonul 2, care este etanşat faţă de cilindru cu segmenţii 3. Cilindrul se termină cu carterul 4 (o cutie care închide mecanismul de antrenare), iar la cealaltă extremitate cu chiulasa 5 (un capac care închide camera de comprimare din cilindru).


În chiulasă se află supapa de admisiune 6 şi supapa de refulare 7. Supapele 6 şi 7 realizează comunicarea dintre cilindru şi galeriile de admisiune 8 şi de refulare 9. Pistonul 2 este acţionat de un mecanism bielă-manivelă, din care pe fig. 4.2 sînt vizibile biela 10 şi manivela 11 a arborelui cotit.

În compunerea mecanismului de antrenare a pistonului se află un cot de arbore, biela, bolţul şi pistonul. Un cot al arborelui (fig. 4.2) este constituit din două fusuri de palier 1, care reprezintă porţiuni cilindrice de arbore aflate pe axa de rotaţie şi plasate în lagărele paliere 2 (care aparţin părţilor fixe ale compresorului), dintr-un fus maneton 3, care este o porţiune cilindrică de arbore cu axa paralelă cu axa de rota ţie şi care serveşte pentru articularea bielei, şi din braţele manivelei 5, braţe care au lungimea între axe egală cu raza r a mecanismului. Părţile componente ale bielei sunt piciorul bielei 6 (care se articulează cu bolţul 7), tija bielei 8 (sau corpul bielei - cu lungimea între axe l) şi capul bielei 9, cu care lagărul maneton se articulează pe fusul maneton 3, operaţiune posibilă datorită secţionării capului bielei şi fixării capacului cu şuruburi, după montarea pe maneton. Supapele unui compresor cu piston sînt supape automate, adică se deschid şi se închid sub ac ţiunea for ţelor de presiune ce acţionează pe
feţele lor dinspre gazele din cilindru şi, respectiv, din galeriile de admisiune sau refulare.


O supapă de compresor cu piston (fig. 4.3) este compusă din supapa propriu-zisă (sau lama), 1 care controlează (închide sau deschide) orificiile din scaunul supapei 2. Pozi ţia închisă a supapei este menţinută de arcul 3 (elicoidal - de torsiune, ca în desen, sau lamelar - de încovoiere). Arcul este ţinut de talerul 4. Piesele supapei sînt asamblate printr-un şurub 5. Montat ă în compresor cu arcul spre cilindru, supapa serve şte la admisiunea gazului. Montată cu arcul spre galerie, supapa este de refulare. Compresoarele cu piston mici se construiesc cu unul sau cu mai
mulţi cilindri verticali în linie, sau cu cilindri în V, iar compresoarele industriale mari se construiesc cu mai mulţi cilindri orizontali.


Comentarii